palestine48.com

הגעתם לאתר שחשבונו לא עמד באחד מתנאי השימוש שלנו, או שחשבונו לא שולם במועד.
כמופיע בתנאי השימוש שבאתרנו החידוש והתשלום עבור השרותים הניתנים הינם באחריותו הבלבדית של בעל החשבון. שרותים כגון: שם הדומיין, חבילת האחסון או האי-מייל.
כמו כן וכמופיע בתנאי השימוש כל הפרה לרבות שימוש לרעה בחשבון לקוח או באמצעותו, יגרור ניתוק מיידי של החשבון וללא התראה מוקדמת.
אם הנכם מבעלי האתר שימו לב שאחד מהשרותים שלכם כגון שם הדומיין, אתר האחסון או האי-מייל שלכם אינם פעילים כרגע.
במידה ותהיו מעוניינים להסדיר את הבעיה ולהחזיר את השירות לפעולה אנא פנו בטופס קריאת שרות שבאתר התמיכה שלנו.

©2006 דומיין אינטרנט בע"מ. כל הזכויות שמורות - Domain Internet Ltd. All Rights Reserved 2006©